Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту IV рівня акредитації

         Приймає абітурієнтів на денну та заочно-дистанційну форми навчання за ОКР бакалавр, магістр    


Детальніше...

Про інститут

  ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ


Детальніше...
12

Останні Новини

Про інститут

 


ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту це державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який є одним з перших відокремлених структурних підрозділів, створених в системі Тернопільського національного економічного університету.

Його історія бере свій початок у 1992 році, коли у Івано-Франківську було відкрито філію Міжнародного інститут менеджменту (м. Київ). Вагомим був внесок у створення навчального закладу голови Наглядової ради доброчинного Міжнародного фонду «Відродження», світлої пам’яті Богдана Гаврилишина, видатного економіста, громадського діяча і мецената. Втім, без перебільшення, визначальна роль у становленні навчального закладу належить її першому директорові Геннадію Назаровичу Бакаляру.

Вже незабаром інститут менеджменту став користуватися широкою відомістю та популярністю серед абітурієнтів та студентів.

У 1997 році філія МІМ була реорганізована у філію, а у 2000 році – у відокремлений структурний підрозділ Тернопільської академії народного господарства - Івано-Франківський інститут менеджменту. Ініціатором цього процесу став ректор ТАНГ Олександр Андрійович Устенко.

Інститут брав активну участь у програмах перепідготовки фахівців багатьох підприємств області. Велася активна співпраця з «Ротарі-Клуб Інтернешнл», який у 1998 р. подарував інститутові новітній комп’ютерний клас.

Відкриті лекції для студентів читали провідні українські вчені та державні діячі: Б. Гаврилишин, Р. Шпек, В. Пинзеник, О. Соскін, О. Білорус, І. Суховерський.

З листопада 2013 року Івано-Франківський інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету перейменований в Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету (Наказ ТНЕУ 510 від 01.11.2013 р.). Із набуття статусу класичного університету нашим закладом вищої освіти, з вересня 2020 року ми Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету.

Найціннішим надбанням інституту, його гордістю і золотим фондом були і залишаються його студенти, працівники і професорсько-викладацький склад, які формують науковий потенціал і визначають перспективи розвитку закладу, як успішного освітнього і науково-методичного осередку. В інституті функціонує 2 кафедри:

·    кафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту;

·    кафедра управління та адміністрування;

де працюють 4 доктори наук, професори і понад 30 кандидатів наук, доцентів. Це відомі науковці, роботи яких друкуються як в українських, так і в зарубіжних фахових виданнях. Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту є невід’ємною частиною великої родини Тернопільського національного економічного університету, і це покладає на нас особливу, велику відповідальність.

Інститут готує справді висококваліфікованих фахівців, що здатні конкурувати не лише з українськими, але і з закордонними колегами. Він іде в ногу з часом, постійно розвивається, і цілком претендує стати в недалекому майбутньому брендом Європейської освіти на теренах Прикарпаття. Більшість наших випускників сьогодні зайняті за фахом. Багато з них є успішними підприємцями та обіймають керівні посади.

Ми плекаємо в нашому навчальному закладі дух справжнього патріотизму: відданості Батьківщині, шани до її історії та культури. Спорт, мистецтво, конкурси і ігри допомагають студенту відпочити від його основних занять, розширюють його світогляд, роблять особистість гармонійнішою, всебічно розвинутою.

Наш інститут молодий, створений лише в 1992 році. Усвідомлюємо, що чверть століття – це небагато, але той проміжок часу, який дозволяє підвестися і міцно стати на ноги, голосно заявити про себе. За рахунок високих стандартів якості освіти ми успішно витримуємо конкурентну боротьбу, продовжуємо розвиватись, бо розуміємо, що найцінніше в житті кожної нації і кожної людини, зокрема – це освіта!

 

 


Адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32 

Директор: ЛЯХОВИЧ Галина Іванівна, доктор економічних наук, професор

Телефон/факс: (0342) 75 46 22

Електронна адреса: ifimtneu@gmail.com

 

Web-сторінка: http://ifim.tneu.edu.ua/

 

Розташування (вул.Дністровська, 32)

Відвідувачі

На сайті 11 гостей та відсутні користувачі