Загальна інформація

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32 

Директор: ЛЯХОВИЧ Галина Іванівна, доктор економічних наук, професор

Телефон/факс: (0342) 75 42 08

Електронна адреса: ifnnim@wunu.edu.ua

Web-сторінка: http://ifim.wunu.edu.ua/

 

Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту це державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який є одним з перших відокремлених структурних підрозділів, створених в системі Західноукраїнського національного університету.

Його історія бере свій початок у 1992 році, коли у Івано-Франківську було відкрито філію Міжнародного інститут менеджменту (м. Київ). У 1997 році філія МІМ була реорганізована у філію, а у 2000 році – у відокремлений структурний підрозділ Тернопільської академії народного господарства.

Найціннішим надбанням інституту, його гордістю і золотим фондом були і залишаються його студенти, працівники і професорсько-викладацький склад, які формують науковий потенціал і визначають перспективи розвитку закладу, як успішного освітнього і науково-методичного осередку. В інституті функціонує 2 кафедри: кафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту, кафедра управління та адміністрування, на яких працюють 4 доктори наук і понад 30 кандидатів наук.

Інститут готує справді висококваліфікованих фахівців, що здатні конкурувати не лише з українськими, але і з закордонними колегами. Він іде в ногу з часом, постійно розвивається, і цілком претендує стати в недалекому майбутньому брендом Європейської освіти на теренах Прикарпаття. Більшість наших випускників сьогодні зайняті за фахом. Багато з них є успішними підприємцями та обіймають керівні посади.

В інституті створено всі умови для навчання та розвитку студентської молоді. Приміщення навчального закладу знаходится в центральній частині міста Ми плекаємо в нашому навчальному закладі дух справжнього патріотизму: відданості Батьківщині, шани до її історії та культури. Спорт, мистецтво, конкурси і ігри допомагають студенту відпочити від його основних занять, розширюють його світогляд, роблять особистість гармонійнішою, всебічно розвинутою.

Наш інститут молодий, створений лише в 1992 році. Усвідомлюємо, що чверть століття – це небагато, але той проміжок часу, який дозволяє підвестися і міцно стати на ноги, голосно заявити про себе. За рахунок високих стандартів якості освіти ми успішно витримуємо конкурентну боротьбу, продовжуємо розвиватись, бо розуміємо, що

найцінніше в житті кожної нації і кожної людини, зокрема – це освіта!

Коротка інформація про спеціальність 051 Економіка - Міжнародна економіка

Коротка інформація про спеціальність 071 Облік і оподаткування

Коротка інформація про спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Коротка інформація про спеціальність 073 Менеджмент

Коротка інформація про спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

 

Розташування (вул.Дністровська, 32)